Birleşmeler ve Devralmalar

Büromuzun avukatları, bugüne kadar pek çok üst düzey birleşme ve devralma işleminde yer almıştır. Gerek alıcı, gerekse satıcı tarafta yerli ve yabancı müvekkillere hukuki hizmet ve danışmanlık vermiş olan avukatlarımız, ortak girişimlerin, birleşme ve devralmaların her safhasıyla ilgili hukuki destek sağlamaktadır. 
Avukatlarımız geniş sektörel tecrübeleriyle gayrimenkulden enerjiye, banka ve finans kuruluşlarından halka açık şirketlere, çeşitli sanayi sektörlerinden regüle edilmiş alanlara pek çok alanda birleşme ve devralma pratiği kazanmıştır. 
Bu alanda sağladığımız hizmetler aşağıdaki hususları içermektedir: 

 • Hukuki İnceleme (Due Diligence) ve risk raporlarının hazırlanması;
 • Talep edilen konularda hukuki mütalaaların verilmesi; 
 • Mutabakat Metni, Ön Sözleşme, Gizlilik Sözleşmesi gibi ön dökümantasyonun hazırlanması;
 • Hissedarlar Sözleşmesi'nin hazırlanması, tadili ve nihai hale getirilmesi; 
 • Ortak girişim sözleşmelerinin hazırlanması, tadili ve nihai hale getirilmesi; 
 • Hisse Alım ve Satım Sözleşmesi'nin hazırlanması, tadili ve nihai hale getirilmesi; 
 • Varlık Alım ve Satım Sözleşmesi'nin hazırlanması, tadili ve nihai hale getirilmesi; 
 • Müzakerelere ve toplantılara aktif katılım ve müvekkilin aktif temsili; 
 • Düzenleyici kurumlardan gerekli izinlerin alınması ve bildirimlerin yapılması;
 • İlgili dokümantasyonun hazırlanması ve şirket işlemlerinin gerçekleştirilmesi;
 • İmza ve Kapanış süreçlerinin gerçekleştirilmesi;
 • İşlem sonrası aşamalarda sözleşmesel ve hukuki uyumluluğun takibi.